Uppsving I Raketuppskjutningar Kan Påverka Ozonskiktet

Forskare vid University of Canterbury (UC) har sammanfattat de hot som framtida raketuppskjutningar skulle utgöra mot jordens skyddande ozonskikt, i en ny översiktsartikel publicerad i Journal of the Royal Society of New Zealand.

Ozonskiktet, som skyddar livet på jorden från skadliga ultravioletta (UV) strålar från solen, skadades allvarligt på 1980- och 1990-talet på grund av klorfluorkarboner (CFC) – kemikalier som används i aerosoler och kylning. Tack vare samordnade globala åtgärder och lagstiftning är ozonskiktet nu på väg att läka detta århundrade.

Raketuppskjutningar avger både gaser och partiklar som skadar ozonskiktet. Reaktivt klor, svart kol och kväveoxider (bland andra arter) släpps alla ut av samtida raketer. Nya bränslen som metan har ännu inte mätts.


Posted

in

, ,

by

Tags:

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *