Uppvärmning av Arktis lockar marina rovdjur norrut

Marina rovdjur har expanderat sina områden i de arktiska vattnen under de senaste tjugo åren, drivna av klimatförändringar och tillhörande produktivitetsökningar.

Haven som omger Arktis är viktiga fiske- och ekologiska regioner, de hör också till de områden som påverkas mest av klimatförändringarna. Effekterna av uppvärmningen av vatten och förlusten av havsis på den biologiska mångfalden i dessa vatten, och därmed deras ekologi, är fortfarande inte helt klarlagda.

Ett internationellt team av forskare under ledning av Dr. Irene D. Alabia vid Arctic Research Center vid Hokkaido University har undersökt arktiska och regionala förändringar i artrikedom, sammansättning och potentiella artföreningar. Deras resultat, som publicerades i tidskriften Scientific Reports, visar att de senaste förändringarna i biologisk mångfald drevs av en genomgripande utvidgning av arters utbredningsområde mot polerna.


Posted

in

,

by

Tags:

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *